Evästeseloste (verkkosivut)

Näillä sivuilla (www.sannimontonen.fi) käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. 

Saatamme käyttää tietoja myös esimerkiksi sähköpostimarkkinointia sekä kohdennettuja markkinointisisältöjä ja sosiaalisen median mainontaa varten. Markkinointi saattaa perustua automaattisen päätöksentekoon ja muodostettuihin profiileihin sosiaalisen median mainoskampanoissa, hakukonemarkkinoinnissa ja verkkosivustomme sisällöissä.

Analytiikka

Seuraamme sivuston tilastoja Google Analytics -ohjelmalla. Tällä analytiikalla saamme tietoa esimerkiksi siitä millä laitteilla tai näyttökoolla sivustoa käytetään, miltä paikkakunnalta sivustoa käytetään, kuinka pitkään milläkin sivuilla vieraillaan ja miten millekin sivulle on tultu. Käytämme näitä tietoja mm. käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja tiedon löytämisen helpottamiseksi.

Jos en halua vierailustani kerättävän tietoja?

Moni selain hyväksyy evästeet automaattisesti. Kysymme käyttäjiltä heidän vieraillessaan ensimmäistä kertaa sivustolla, että hyväksyykö tämä evästeiden käytön. Moni toiminnallisuus sivustolla vaatii evästeiden käytön, mutta jos haluat kytkeä evästeet pois voit tehdä sen esimerkiksi oman internet-selaimesi asetuksista. On todennäköistä, että kytkemällä evästeet pois päältä sivun käyttökokemus huonontuu merkittävästi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt myös evästeiden käytön.

TIETOSUOJASELOSTE – sannimontonen.fi

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

sannimontonen.fi sivuston ylläpitämä henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.1.2022. Viimeisin muutos 2.2.2023.

1. Rekisterinpitäjä

sannimontonen.fi 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Outi Liukko, hei@sannimontonen.fi

3. Rekisterin nimi

sannimontonen.fi Yhteydenottorekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito tietoja luovuttaneisiin henkilöihin ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite.

Myös verkkosivulle syötetyt sosiaalisen median feedit voivat kerätä tietoja henkilön sosiaalisen median tileistä.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Henkilön luovuttamia tietoja säilytetään toistaiseksi tai, kunnes niiden poistoa pyydetään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Huomioithan että poistamme yhteystiedot yhteydenoton jälkeen, mikäli henkilö ei erikseen mainitse, että tiedot tallennetaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tämä tietosuojaseloste on muokattu ja julkaistu InnoWise Oy:n mallipohjasta CC Attribution License:n ehtoja noudattaen.

Sivuja päivitetään eduskuntavaalien jälkeen ajantasaiseksi.

Otathan seurantaan somekanavat, jotta näet uusimmat päivitykset. Sivustolla tulen julkaisemaan ajankohtaisia tekstejä ja asioita jatkuvasti. Vaikuttamistyön pitää olla jatkuvaa, jotta epäkohtia saadaan näkyväksi.