Sanni Montonen

Nyt on oikea aika puhua suoraan

Minulle on tärkeää, että asioita tarkastellaan kokonaisuutena.
Useat asiat vaikuttaa toisiinsa ja nivoutuvat yhteen. Päätöksiä ei tule tehdä yhden asian näkökulmasta, vaan aina tulee miettiä vaikutuksia laajemmin.

Maaseudun elinvoimaisuus on minulle sydämen asia. Käytännön elämän epäkohdat tulee korjata ja yrittäjyyden edellytyksiä parantaa.
Ahkeruus tulee palkita ja avuntarvitsijoita auttaa.

Eduskunta tarvitsee uutta ääntä ja sitä minulta löytyy. Politiikan ulkopuolelta mukaan lähteneenä, mutta vahvaa kokemusta elämästä omaavana, tiedän, että minulla on paljon annettavaa.

Näille sivuille olen sinua varten tuonut ajatuksiani ja näkemyksiäni, joten jatka matkaa alaspäin
Hyviä lukuhetkiä, ollaan yhteyksissä!

Nyt on oikea aika panostaa Itä-Suomen elinvoimaan ja yhteistyöhön

Meidän pitää ottaa monta asiaa huomioon. Ei ole vain yhtä asiaa, vaan on useampia asioita, joilla on vaikutus toisiinsa ja nämä luovat kokonaisuuden.

Ei ole vain yhtä asiaa, vaan asiat nivoutuvat ja liittyvät toisiinsa. Sanni Montonen - Elinvoimaa ja yhteistyötä

Koti

 • Maaseudulla ja haja-asutusalueilla asuminen pitää mahdollistaa monin eri tavoin. Tieverkostot on hoidettava kuntoon ja julkinen liikenne sekä tietoliikenneyhteydet saatava toimiviksi.
 • Haja-asutusalueilla autoilu on elinehto. Autoilun kuluja tulee alentaa.
 • Ihmisiä ei pidä pakottaa asumaan kasvukeskuksissa, jokaisella tulee olla aito valinnanvapaus asumisen suhteen ja oikeus sekä mahdollisuus luontoon.

Palvelut

 • Koulu ja päivähoito tarvitsevat resursseja, jotta yhdenvertainen oppiminen on mahdollista ja voimme taata hyvän kasvualustan tulevaisuuteen.
 • Yrittäjyyden edellytyksiä tulee parantaa, jotta palvelut ruuhkasuomen ulkopuolella säilyvät. Pien- ja microyrittäjien tuottamat palvelut ovat elinehtomme ja elinvoimamme.
 • Palvelut on turvatava maaseudulla myös terveydenhuollossa. Pienten terveysasemien lakkauttaminen, ei ole ensisijainen vaihtoehto. Jokaisen tulee saada terveydenhuoltoa kohtuullisella etäisyydellä.

Yhteisöllisyys

 • Ikäihmisten toimintakyvyn säilymiseen pitää panostaa.
  Toimintakykyä tulee tukea vaikuttavalla matalankynnyksen toiminnalla. 
  Näin pystytään ehkäisemään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä ylläpitämään elämänlaatua.
 • Lapsiperheiden verkostoja ja palveluita tulee kehittää, koska rakeenteet muuttuvat ja tukiverkot eivät ole itsestään selvyys. 
 • Ahkeruudesta tulee palkita, ei rangaista. Opintotukea ei saa rokottaa ja takaisin perintää tulee välttää. Opintojen ohessa työtätekevien tulorajoja tulee nostaa.
Mielipide

Sosiaali- ja terveyspalvelut syynissä

Mediassa leviää paljon väitteitä, kuinka palveluista leikataan vaikka puhutaan kulujen hillitsemisestä. Ne ovat täysin eri asioita eivätkä tekemisissä keskenään. Kokoomuksen ohjelmaan tutustuessani näen selvästi miten

Lue lisää »

Sivuja päivitetään eduskuntavaalien jälkeen ajantasaiseksi.

Otathan seurantaan somekanavat, jotta näet uusimmat päivitykset. Sivustolla tulen julkaisemaan ajankohtaisia tekstejä ja asioita jatkuvasti. Vaikuttamistyön pitää olla jatkuvaa, jotta epäkohtia saadaan näkyväksi.