Eläkeläisten ja omaishoidontuen verotus tulee uudistaa.

Verotuksen uudistaminen ei tarkoita pienempiä tuloja valtion kanssaan. Vähemmän on enemmän, kun verotuksen keventämisellä saadaan kasvua aikaan.

Hyvinvointivaltiossamme elämänlaadun pitää olla hyvä, ei välttävä. Työtä tekemällä tulee tulla toimeen ja myös pystyä siirtymään vanhuuseläkkeelle. Suurien ikäluokkien siirtyessä vanhuuseläkkeelle, moni haluaisi jatkaa osa-aikaisena työssä, mutta tämä ei ole kannattavaa.

Seuraavalla hallituskaudella pitää ottaa käsittelyyn vanhuuseläkkeen verotuksen uudistaminen.

Nykyisen eläkeverotuksen alarajaa 13 000 eurosta tulee nostaa tuntuvasti.

Ei ole kenenkään edun mukaista, että kerran työnsä tehneiden ja verot maksaneiden pienestä vanhuuseläkkeestä verotetaan ja vielä monikertaisesti. Elinkustannukset ovat nousseet mutta eläkkeet eivät. Tällä uudistamisella parannetaan eläkeläisten elämänlaatua huomattavasti.

Työnteko tulee tehdä kannattavaksi vielä eläkkeelläkin. Nykyinen järjestelmän laskiessa yhteen vanhuuseläkkeen ja palkkatulon, nousee marginaalivero yli 40 % nopeasti. Näin ollen esimerkiksi 5000 € vuosituloa ei kannata tehdä, koska verotus vie suurimman osan.
Työtulojen verotus eläkkeellä tulee olla huomattavasti alhaisempi. He, jotka haluavat jatkaa työelämässä, voisivat myös tehdä sen. Tämä uudistus tukisi monella alalla vaivaavaa työntekijäpulaa ja mahdollistaisi tärkeän osaamisen jatkumon myös uusille sukupolville.

Uudistuksessa tulee ottaa huomioon myös omaishoidontukea saavat. Vanhuseläkeläisen hoitaessaan puolisoaan, on verotus omaishoidon tuesta kova. Samoin kuin se on myös työikäisten, työelämässä olevien omaishoitajien osalta.
Omaishoitajat tekevät tärkeää, raskasta työtä. He tekevät valtiolle ison säästön, josta ei tarpeeksi puhuta, eikä sitä nosteta esiin.

Omaishoidontuen kokonaisverotuksen uudistus on tärkeä, johon uuden hallituksen tulee ryhtyä.

Sivuja päivitetään eduskuntavaalien jälkeen ajantasaiseksi.

Otathan seurantaan somekanavat, jotta näet uusimmat päivitykset. Sivustolla tulen julkaisemaan ajankohtaisia tekstejä ja asioita jatkuvasti. Vaikuttamistyön pitää olla jatkuvaa, jotta epäkohtia saadaan näkyväksi.