Maaseudun elinvoima

Alkutuotanto ja omavaraisuus ovat Suomen yksi tärkeimmistä elinehdoista. Kotimaisen ruuan tuotanto ja metsät ovat kannatelleet ja tulevat kannattelemaan Suomea jatkossakin. Maa- ja metsätalous ovat kantaneet Suomea jo vuosisatoja ja auttaneet meidät yli talouskriisien. Maanviljelijät tekevät hartiavoimin työtä, mutta työn arvostus ei juuri yhteiskunnassamme näy.

Tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukien tulisi tuoda ratkaisuja maatalouden hyväksi ja tähän pitäisi korvamerkitä oma erillinen rahoitus. Meidän tulee pitää huolta Suomen omavaraisuudesta, puhtaasta ruoasta ja hyvin hoidetusta luonnosta. Yritystuista halutaan leikata ympäristölle haitallisia tukia ja kohdentaa niitä ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Biokaasulaitokset tiloille olisivat yksi ympäristöystävällinen keino hillitä ilmastonmuutosta. Ulkomaisen lihatuotannon eettisyyttä ja päästöjä on vaikea todentaa ja valvoa. Siksi tärkeää pitää kiinni suomalaisesta tuotannosta. Suomessa lihantuotanto on erittäin valvottua, ja tämä pitäisi olla myös muualla samoin. Meidän pitäisi EU:ssa pitää puolemme ja laittaa painetta muiden maiden valvontaan, että se olisi yhdenvertaista.

Sukupolvenvaihdoksen verotus tulisi poistaa ja perintöverotusta maataloudessa pienentää. Nykyinen järjestelmä rokottaa, eikä se houkuttele jatkamaan tiloja, joissa tuleva sukupolvikin on jo ajat tehnyt töitä. Uusi sukupolvi aloittaa tilan pitämisen kohtuuttomalla velkataakalla pelkästään verojen vuoksi.

Investoinnit ovat suuria ja niiden maksuaika kohtuuton. Työ on sitovaa ja raskasta ja kokoaikainen työvoimapula näkyy. Minusta perintöverotusta tulisi pienentää huomattavasti maataloudessa ja sukupolvenvaihdoksen verotus tulisi poistaa kokonaan.

Maatalouden ei tulisi olla pelkkä elämäntapa, vaan myös tuottavaa ja kannattavaa toimintaa.

Sivuja päivitetään eduskuntavaalien jälkeen ajantasaiseksi.

Otathan seurantaan somekanavat, jotta näet uusimmat päivitykset. Sivustolla tulen julkaisemaan ajankohtaisia tekstejä ja asioita jatkuvasti. Vaikuttamistyön pitää olla jatkuvaa, jotta epäkohtia saadaan näkyväksi.