Opiskelijoiden tulee saada opiskella

Opiskelu ja koulutus puhuttaa vahvasti tänä päivänä, etenkin vaalien alla sekä jälkeen. On nostettu esiin sitä kuinka aikanaan opiskelusta on leikattu, mikä on ymmärrettävää. Tietenkin ajatellaan heti asiat pahimman kautta, eikä keskitytä siihen millaisilla ratkaisuilla saataisiin opiskelusta tehokkaampaa ja sitä ettei opiskelua tarvitse suorittaa lainarahalla.

Opiskelu on meidän hyvinvointiyhteiskunnassa äärimmäisen tärkeää ja meillä on suuri pula osaajista, eikä tämä tule helpottumaan.

Tulorajat pitäisi poistaa opintotuesta, näin mahdollistettaisiin se ettei opiskelija tarvitse ottaa lainaa opintojensa aikana niin paljoa tai lainkaan. Ei ole oikein, että opiskelijat joutuvat ottamaan lainaa päästäkseen työelämään ja aloittamaan velalla elämänsä.

Opiskelun muuttuessa myös tänä päivänä tämä mahdollistaisi täysipainoisemman opiskelun, jossa opiskeluun voisi keskittyä täysipäiväisesti osan viikosta ja osan tekemään töitä. Opintotuki pitäisi näin ollen sitoa opintojen edistymiseen vahvemmin, eikä tulorajoihin.

Opiskelu mahdollisuudet ovat muuttuneet hyvin monimuotoisemmaksi ja verkkoonkin painottuvaksi, mikä mahdollistaa ajan käytön päivässä monimuotoisemmaksi, eikä tätä ole huomioitu tarpeeksi nykyisessä tukijärjestelmässä. Korkeakouluopiskelijoiden kuuluessa YTHS:n piriin, on täysin jätetty huomioimatta ne opiskelijat, ketkä asuvat eri paikkakunnalla kun oppilaitos ja suorittavat verkossa opintoja. Kaikilla ei ole mahdollisuutta muuttaa opintojen takia, esimerkiksi perhesyistä. Yhdenvertaisuus ei toimi siis opiskelijoiden terveydenhuollossa myöskään. Kelan pitäisi tehdä tähän nopea korjausliike.

Ansiosidonnaisella pitää mahdollistaa opiskelu, koska alanvaihto ja työnsaanti on myös koulutukseen joillain aloilla täysin sidottua, näin mahdollistetaan myös nopeampi pääsy takaisin täysipäiväiseen työelämään, tämä ei tietenkään voi olla aivan aukotonta eikä jatkuvaa kouluttautumista tämän turvin voisi myöskään tehdä. Yksilöllinen tarkastelu tapauskohtaisesti on aina paikallaan, mutta turha byrokratia pitää poistaa heti. Ei tarvita 3-5 virkailijaa käsittelemään yhden ihmisen hakemuksia kuukausittain, vaan pitkäaikaiset päätökset pitää tehdä kerralla. Meillä on olemassa järjestelmät mistä saadaan automaattisesti tuloihin liittyvää tietoa, ja tässä voidaan hyödyntää digitalisaatiota.

Sivuja päivitetään eduskuntavaalien jälkeen ajantasaiseksi.

Otathan seurantaan somekanavat, jotta näet uusimmat päivitykset. Sivustolla tulen julkaisemaan ajankohtaisia tekstejä ja asioita jatkuvasti. Vaikuttamistyön pitää olla jatkuvaa, jotta epäkohtia saadaan näkyväksi.