Sosiaali- ja terveyspalvelut syynissä

Mediassa leviää paljon väitteitä, kuinka palveluista leikataan vaikka puhutaan kulujen hillitsemisestä. Ne ovat täysin eri asioita eivätkä tekemisissä keskenään. Kokoomuksen ohjelmaan tutustuessani näen selvästi miten toimia tulee tehdä ja kustannuksia hillitä, kuitenkin niin ettei tämä vaikuta palveluihin.

Tärkeää on lähtökohtaisesti parantaa työssä jaksamista sote alalla. Resurssipula on suuri ja tarvitaan lisää henkilökuntaa, mutta ala ei viimeisen kahden vuoden ajalta ole ainakaan noussut houkuttelevuudessaan. Itsemääräämisoikeuteen on puututtu ja lailla määrätty työvelvoitteet. Jatkuva työnkuormitus ja alimiehitys ei ole kenellekään oikein. Työtehtävien uudelleen organisointi ja tukipalveluiden kehittäminen on ykkösasemassa nyt ensimmäisenä. Paljon on työtä, missä ei tarvita hoitoalan koulutusta ja voidaan toteuttaa muiden ammattien toimesta.

Kotihoidossa voidaan ottaa tukipalveluita käyttöön, jotta lähihoitajilla jää aikaa toteuttaa hoitotyötä ja muut askareet taas voisi tehdä muun alan ammattilainen, kuten siivous, ruuanlaitto. Yhdistyksiä voidaan ottaa avuksi tähän, etenkin yksinäisyyden ehkäisyyn ja yhteisöllisillä asumisratkaisuilla. Pitää kunnioittaa kuitenkin ihmisen halua asua kotonaan. Myös palvelumuotoja jotta ikäihmiset pääsevät sairaalasta nopeasti tehostettuun palveluasumiseen, sen sijaan kun täyttävät sairaaloiden vuodepaikkoja. Tämä on tosiasia, jonka olen kuullut monelta sairaalassa työskentelevältä.

Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon panostaminen ja hoitoon ajoissa pääseminen ovat avainasemassa pidemmällä tähtäimellä, jolla saadaan sairaanhoidosta kuormitusta pois. Sote-asemat (mitä hyvinvointialueet alkavat rakentaa) ovat tärkeitä maakunnissa ja niiden tulee olla lähellä, koska liian kaukana olevat keskukset nostavat kynnystä hakeutua hoitoon ja lisäävät kustannuksia taas mm. kelataksien käyttöön ja raha valuu sinne, kun se voitaisiin käyttää soteen.

Ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoon pystytään osallistamaan yksityisiä palveluntuottajia, kuten myös muuhun terveydenhuoltoon.

Ala ei ole houkutteleva ja tämä on korjattava ensin työolosuhteilla, johtamiskulttuurin muutokselta ja mahdollistamalla eläköityville osa-aikainen työnteko. Väsynyt ja ylikuormittunut työilmapiiri ei houkuttele ketään ja heijastuu esihenkilöistä aina työntekijöihin. Kunnioitus pitää olla jokaista ammattikuntaa kohtaan, ilman erittelyä. Ne jotka työtä tekevät pitää osallistaa kehittämiseen vahvemmin.

Sivuja päivitetään eduskuntavaalien jälkeen ajantasaiseksi.

Otathan seurantaan somekanavat, jotta näet uusimmat päivitykset. Sivustolla tulen julkaisemaan ajankohtaisia tekstejä ja asioita jatkuvasti. Vaikuttamistyön pitää olla jatkuvaa, jotta epäkohtia saadaan näkyväksi.